Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2013

tomwk92
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken viaeffa018 effa018
tomwk92
tomwk92
4696 111b
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaReykjavik Reykjavik

December 12 2012

tomwk92

November 23 2012

tomwk92
4129 891b
racja!
Reposted fromnastkanasti nastkanasti viaReykjavik Reykjavik

November 09 2012

tomwk92

DYSTYMIA – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich.
Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości
Reposted fromdobby dobby viaReykjavik Reykjavik

November 05 2012

tomwk92
6566 3c9a
Reposted fromzbyhu zbyhu viaeffa018 effa018

October 30 2012

tomwk92
Reposted fromzalewajka zalewajka viaReykjavik Reykjavik

October 28 2012

tomwk92
wszystko jest tylko czekaniem, cała reszta to tylko zabijanie czasu między kolejnymi oczekiwaniami, tym straszniejsze, że kiedy nadchodzą rzeczy na które czekaliśmy, okazuje się, że nie przynoszą żadnych rozwiązań, są rozczarowujące, i wtedy zaczyna się czekanie na coś następnego
— Krzysztof Varga, "Trociny"
Reposted fromemszi emszi viazapominanie zapominanie
tomwk92
Artyści są nieznośni nawet na odległość(...)
— Umberto Eco - "Il cimitero di Praga"
tomwk92
Poza tym cóż dałoby mówić, że się jest zmęczonym? Wyznającemu zmęczenia nie odejmowało, raczej dodawało, przyjaciela takie wyznanie pewnie by zasmuciło, wroga niechybnie uradowało; więc po cóż?
— Edward Stachura "Się - Nocne Popołudnie"
Reposted fromdomilee domilee viazapominanie zapominanie
tomwk92
7405 d271 500
Reposted frombokm bokm viaelektronowy elektronowy
tomwk92
  Jeśli spotka cię coś ważnego w życiu to nie oznacza że musisz odrzucić wszystko inne.  
— Paulo Coelho
Reposted fromxsmile xsmile vialexxie lexxie
tomwk92
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
tomwk92
Jestem gotów by popełnić społeczne samobójstwo.
tomwk92
nie mam jebanego pojęcia co ja robię ze swoim życiem.
— no kurwa
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
tomwk92
0239 b005
Reposted fromelfu88 elfu88 viasbguys sbguys
tomwk92
5334 934e
Reposted fromfunrealmind funrealmind viadodomudaleko dodomudaleko
tomwk92
1156 6876
Reposted fromarizonadream arizonadream viasbguys sbguys
tomwk92
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viadrusill-a drusill-a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl